Jak stavět po roce 2022: pórobeton

Jak může vypadat dům z materiálu pórobeton po roce 2022?

Představa stavebníků o ideálním bydlení, použitém druhu materiálu na stavbu se různí. I přes přísné požadavky na vlastnosti domů realizovaných od roku 2022 přinášíme další – tvarem i materiálem odlišný – model domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt čtvercového půdorysného tvaru s plochou střechou, který je navržen z tvárnic z materiálu pórobeton.

Pórobeton je druh lehkého betonu, ve kterém jsou vytvořeny dutinky – póry, čímž dochází k jeho odlehčení. Nižší hmotnost pórobetonových tvárnic je jednou z jejich největších výhod. Díky nižší hmotnosti je snazší s prvky manipulovat, navíc vede ke zlevnění celé hrubé stavby. Další výhodou pórobetonu jsou dobré tepelně technické vlastnosti, díky nim je možné i po roce 2022 stavět z jednovrstvého zdiva bez zateplení. Střešní konstrukce je tvořena pórobetonovými deskami s betonovou zálivkou a vrstvou tepelné izolace z polystyrenu EPS tl. 400 mm, podlaha na terénu je uvažována s tepelnou izolací z polystyrenu tl. 200 mm.

PENB

Mix technických systémů pro pórobeton

Nejpříjemnější teplo je od nohou. Nejen proto jsou navrhovaným zdrojem vytápění elektrické odporové kabely. Je možné je instalovat do libovolné skladby podlahy, vyznačují se dlouhou dobou životnosti a bezúdržbovým provozem a regulaci je možné nastavit optimálně dle Vašich preferencí.

Skutečně příjemné vnitřní prostředí zajistí řízené větrání s rekuperací v kombinaci s klimatizační jednotkou. Vzduchotechnická jednotka se stará o pravidelný přísun čerstvého vzduchu, který je filtrováním zbaven nežádoucích částic (prachu, pylu, spór) z vnějšího prostředí a o odtah znehodnoceného vzduchu s vysokou koncentrací CO2. Více o koncentraci CO2 se můžete dočíst zde. Klimatizační jednotka zajistí větší tepelnou pohodu – v létě přivádí do místnosti chlad a v zimě je s ní možno přitápět.

Navržené technologie V-systém je možné ovládat společně z jednoho místa pomocí chytré aplikace iWWT (z mobilu, tabletu či počítače).

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu

Všechny navržené technologie spotřebovávají elektrickou energii. Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu domu je tak logickou volbou, jak snížit účty za elektřinu a stát se méně závislým na dodávkách elektrické energie. V modelovém případu je navrženo 6 fotovoltaických panelů, které jsou orientovány přímo na jih s odklonem od vodorovné střešní roviny 35°. Takto navržená FVE přináší největší možnou výrobu elektrické energie. Pro minimalizaci přetoků (energie, která není spotřebována přímo v domě) do distribuční soustavy, je navržena akumulace do teplé vody. Součástí systému je regulátor (Wattrouter), který posílá vyrobenou energii tam, kde je právě potřeba – primárně ke spotřebičům a technickým systémům, následně do zásobníku, kde je energie přeměněna na teplou vodu, a až když není možné energii využít v domě, je posílána do distribuční soustavy.

Jak funguje FVE

Jak funguje FVE

To, že technologii FVE věříme, dokazuje skutečnost, že ji máme instalovanou i na naší firemní budově. Proč byste o FVE měli uvažovat Vy?

 • nezávislost na distribuční síti a na cenách za elektrickou energii
 • životnost FV panelů je delší, než živostnost většiny spotřebičů a technických systémů (záruka na pokles výkonu 25 let)
 • kratší doba návratnosti díky dotaci z NZÚ
 • budoucí možnost využití energie z FVE pro nabíjení elektromobilu
  Zaujala Vás představa FVE na Vaší střeše, ale nevíte, jaký pořídit rozvaděč, kolik místa potřebujete na technologii v technické místnosti nebo jaký pořídit bojler? Obraťte se na naši technickou podporu.

Chcete získat finanční podporu na fotovoltaickou elektrárnu, vzduchotechnickou jednotku s rekuperací, klimatizační jednotku nebo rovnou na celou novostavbu?
Společnost V-systém elektro s.r.o. je registrována v seznamu specialistů jako:

 • dodavatel vzduchotechnických jednotek
 • dodavatel fotovoltaických elektráren
 • dodavatel klimatizačních jednotek – tepelných čerpadel vzduch-vzduch
 • zpracovatel energetických hodnocení (odborných posudků)
  Jsme tak schopni provést Vás dotací NZÚ od začátku do konce.

V příštím dílu našeho seriálu o úsporných domech v platných normách po roce 2022 se budeme věnovat vápenopískovému zdivu .

Chybí Vám v tomto článku nějaké informace? Měli byste zájem o webinář na toto téma? Dejte nám vědět. Dotazy Vám rádi zodpovíme, případně doplníme do článku.

“Na rok 2022 jsme rozhodně připraveni. Pomůžeme s PENB i dotacemi každého rodinného domu.”

— Ing. Veronika Skorunková, energetický specialista

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek