Podmínky dotace NZÚ Light na solární ohřev vody

Přinášíme přehled podmínek a odkazy, které Vám pomohou získat potřebné informace k NZÚ Light na solární ohřev vody a podat žádost v rámci tohoto dotačního programu. (Přehled informací k této novince – možnosti žádat o dotaci na solární ohřev vody fotovoltaikou či termickým ohřevem jsme přinesli v předchozím článku k tématu NZÚ Light.)

Kolik získáte díky NZÚ Light na solární ohřev vody a jak čerpat

Na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody získáte 90 000 Kč.

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

PODMÍNKA: Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak a kdy požádat o NZÚ Light na solární ohřev vody

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
  • Podpora se vztahuje na opatření provedená po 12. září 2022.
  • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light.

Za jakých podmínek dotaci získáte

UPOZORNĚNÍ: Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Z dokumentu se závaznými pokyny vybíráme a citujeme:

Ad 4) Oblast podpory – instalace obnovitelných zdroj energie (OZE):

a) Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné).

b) Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
v platném znění.

Ad 4.1) Výše podpory:

Podpora pro jednotlivé typy opatření je uvedena v následující tabulce:

VÝŠE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
aktivita (typ opatření)měrná jednotkadotace
solární termický ohřev vodyks90 000 Kč
solární fotovoltaický ohřev vodyks90 000 Kč

Ad 4.2.1.2) Solární fotovoltaický ohřev vody:

a) Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti
na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

POŽADOVANÉ PARAMETRY PRO SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
solární fotovoltaický ohřev vodyměrná jednotkapožadavek
minimální instalovaný výkon FV panelůkWp1,50
minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému [l/kWp]45

Kromě podmínek uvedených v tomto článku najdete kompletní informace o podmínkách a možnostech získání dotace v Závazných pokynech pro žadatele.

Další články, které by Vás mohly zajímat:

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek