Vyhřívání heliportu fakultní nemocnice

Aktuální sněhové podmínky nám připomínají, jak nepříjemné situace kvůli tomu mohou někdy vzniknout. Na soukromých plochách pro ceny energií možná raději vezmeme do ruky hrablo nebo použijeme sůl. Ale co když nečekaně během chvíle nasněží na plochy, které vyžadují bezbariérový přístup 24 hodin denně nebo dokonce jsou klíčové pro záchranu života, kdy možná záleží na každé minutě?

Takovou plochou může být například heliport. Jedním z heliportu, pro které jsme navrhovali a dodávali řešení vyhřívání, byl nový heliport Fakultní nemocnice Brno. Tento heliport je v provozu denně, 24 hodin. Slouží pro denní i noční přistání. Fakultní nemocnice je špičkovým centrem dospělé i dětské medicíny. V současnosti má 2 heliporty 2.

Ochranu proti námraze a zamrzání umíme řešit pomocí topných kabelů. Bezpečnost lze zajistit nejen pro okapy a potrubí, ale také pro venkovní plochy jako jsou rampy, bezbariérové přístupy, pojezdové kolejnice vrat, lávky, vchodové karulesy do obchodních center, cestičky, výjezdy s garáží s vysokým sklonem. U venkovních ploch předejde nejen vytvoření náledí, ale pomůže také s “odklizením” sněhu.

Vyhřívání venkovních ploch topnými kabely dokáže zabezpečit strategické plochy proti náledí a sněhu 24 hodin denně.

Požadavek na vyhřívání heliportu

Elektroinstalační firma, která zajišťovala dodávku a montáž elektroinstalace pro nový heliport, nás oslovila s požadavkem na návrh technického řešení vyhřívání topnými kabely s automatickou regulací pro přistávací plochu vrtulníků a místnost pro přejímání pacientů.

Specifikace zakázky

VELIKOSTI VYHŘÍVANÝCH PLOCH

  1. vyhřívání plochy 2 částí heliportu celkem o ploše 165 m2
    plocha 1 – kruhová část o ploše 3,14 m x 6,0 m x 6,0 m = 113 m2
    plocha 2 – obdélník o ploše 12,8 x 4,0 =52 m2
  2. vyhřívání podlahy přejímací místnosti o ploše 3,5 x 4,5 m = 16 m2

Celkový výkon ohřevu heliportu v návrhu byl 48 kW pomocí 12 topných okruhů po 4 kW. Napájecí napětí 230V, po rozdělení na fáze 3 x 16 kW, vychází tedy 70 A na fázi.

Pro přejímací místnost je dostačující měrný výkon jako pro podlahové topení, tedy 140 W/m2.

Součástí poptávky byla také žádost o detail přívodů topných kabelů z vyhřívané plochy.

K čidlům pro povětrnostní podmínky, naší terminologií vlhkostně-teplotní čidla, která se umisťují do vyhřívané plochy, je samozřejmě nutný také termostat. Skladba podlahy byla řešena s kari sítěmi, na které byly zafixovány topné kabely.

Pro konstrukci byl v ploše použit drátkobeton, což je směs betonu s kovovou výztuží v podobě rovnoměrně rozptýlených ocelových drátků. Takové betonové směsi se používají nejčastěji na kontinuálně lité průmyslové podlahy.

Instalované komponenty

  • odporové topné kabely TO – 13 okruhů
  • regulátor ETO2-4550 pro heliport
  • 2 vlhkostně-teplotní čidla ETOG s jímkou pro venkovní plochy pro heliport
  • termostat s čidlem ETV-1991 pro přejímací místnost

Jak navrhujeme vyhřívání venkovní plochy

U těchto aplikací je třeba počítat s měrným výkonem okolo 300 W/m2. Tento výkon pokryjí topné kabely TO s výkonem 30 W/m kabelu. Řešení s menším měrným výkonem by bylo neúčinné.

Návrh technického řešení vyhřívání heliportu

TOPNÉ PRVKY

Pro plochu heliportu byly navrženy odporové topné kabely TO s ochranným opředením o výkonu 30 W/m, určené díky svému výkonu a odolnosti vnějšího pláště přímo pro vyhřívání venkovních ploch. Tento typ topného kabelu má přívodní “studený” konec délky 5 m.

Pro přejímací místnost byl navržen odporový topný kabel TO-2S s výkonem 17 W/m, který je určen i pro hlavní podlahové vytápění interiérů rodinných domů, kde je třeba vyšší výkon (pro pasivní a nízkoenergetické domy je určen typ kabelu s nížším výkonem).

REGULACE

Pro regulaci kabelů v heliportu byl navržen automatický regulátor ETO2-4550 doplněný sadou kombinovaných vlhkostně-teplotních čidel ETOG s ochrannou jímkou pro uložení do betonu. Jímka umožňuje snadnější instalaci a případnou výměnu čidla. 2 čidla jsou navržena z důvodu velikosti plochy.

FIXACE A POMOCNÝ MATERIÁL

Instalace byla předpokládána vyvázáním topného kabelu na výztuž nebo karisíť.

Na tuto zakázku vyhřívání heliportu jsme velmi hrdí. Cesta na traumacentrum přes urgentní příjem je často právě z vrtulníku Zdravotnické záchranné služby, která přistává na 1 ze 2 heliportů. Proto je zde obzvláště cenná každá minuta, ne-li vteřina. Dokonce můžeme říci životně důležitá, a to doslova.

Přejeme celému týmu, který se denně podílí na záchraně životů, aby měli co nejméně vážných případů. A když už jsou k takovým případům zavoláni, aby vše probíhalo bez zbytečných komplikací nejen při transportu pacientů, ale i při lékařských zákrocích a další péči a podařilo se zachránit životů co nejvíce!

Zadat nezávaznou poptávku

Přidat další přílohu

Přihlášení k odběru novinek